2-kurs

Yangi o’quv yilining birinchi yarim yilligi ham o’tib, o’quvchilar  birinchi semester oraliq nazorat ishlari natijalariga ega bo’lishlari mumkin. Quyidagi fayllarda 2-kurs o’quvchilarining 1-2 Oraliq nazorat natijalari.

2 kurs 1-semestr O’zbek guruhi

2 kurs 1-semestr Rus guruhi