2-kurs

Yangi o’quv yilining birinchi yarim yilligi ham o’tib, o’quvchilar  birinchi semester oraliq nazorat ishlari natijalariga ega bo’lishlari mumkin. Quyidagi fayllarda 2-kurs o’quvchilarining 2-Semester 1-oraliq nazorat ishlari natijalari.

2-Kurs 2-semester 1-oraliq ishlari ishi natijalari