3-kurs

Yangi o’quv yilining birinchi yarim yilligi ham o’tib, o’quvchilar  birinchi semester oraliq nazorat ishlari natijalariga ega bo’lishlari mumkin. Quyidagi fayllarda 3-kurs o’quvchilarining 2-Semester 1-oraliq nazorat ishlari natijalari.

3-Kurs 2-Semestr 1-oraliq nazorat ishlari natijalari