Me’yoriy hujjatlar


Aniq va tabiiy fanlar kafedrasining me’yoriy hujjatlari

Fizika               Kimyo                 Biologiya              Informatika (Uralov.O)             Informatika (Madkarimova.N)

1-kurs               1-kurs                  1-kurs                   1-kurs                                             1-kurs                                                       

2-kurs              2-kurs                  2-kurs                  2-kurs                                             2-kurs                                                        

3-kurs              3-kurs                  3-kurs                  3-kurs                                             3-kurs