Me’yoriy hujjatlar


Aniq va tabiiy fanlar kafedrasining me’yoriy hujjatlari

Fizika               Kimyo                 Biologiya              Informatika (Uralov.O)             Informatika (Madkarimova.N)

1-kurs               1-kurs                  1-kurs                   1-kurs                                             1-kurs                                                       

2-kurs               2-kurs                  2-kurs                  2-kurs                                             2-kurs